Home

Achtergrond

Kleine groep boeren te laat voor derogatie

Een kleine groep veehouders (ruim 70) heeft te laat een derogatie aangevraagd. Ze mogen daarom dit jaar slechts 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare gebruiken. De overige 27.000 aanvragers waren wel op tijd. Dat meldt landbouwminister Veerman in een rapportage over de voortgang van het mestbeleid.

De derogatiebedrijven plus een groep risicobedrijven moesten voor 1 februari ook hun beginvoorraden meststoffen opgeven. Van de 41.400 aanvragers van een opgaveformulier hebben 750 hun papieren nog niet teruggestuurd. Voor hen dreigt een bestuurlijke boete en dwangsom zodat ze de gegevens alsnog opsturen. Er volgt ook een administratief onderzoek.

Ongeveer 30 procent van de mesttransporten wordt inmiddels elektronisch gemeld via het systeem van automatische gegevensregistratie AGR/GPS. Het melden van de overige transporten gebeurd via een transportmelding vooraf. Via AGR/GPS worden ook storingen met apparatuur op de voertuigen automatisch zichtbaar gemaakt voor Dienst Regelingen (DR) en de Algemene Inspectiedienst (AID).

Dienst Regelingen begint medio april met het integraal controleren en terugmelden van elektronisch ingestuurde vervoersbewijzen dierlijke meststoffen. In de procedure voor het elektronisch indienen is binnen de termijn voorzien in een herstelmogelijkheid. Als herstel uitblijft riskeert men een boete. Herstellen kan nog tot 1 juli. De AID controleert daarna steekproefsgewijs de vervoersbewijzen.

Meer informatie Stand van zaken uitvoering mestbeleid

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.