Home

Achtergrond

Investeringen wel of niet uitstellen voor dierenwelzijnsinvesteringsaftrek?

De tweede kamer stelt fiscale faciliteiten in het vooruitzicht voor ondernemers die investeren in het welzijn van hun dieren. Enerzijds is of komt er op dit gebied strenge regelgeving. Anderzijds zal men ondernemers met fiscale maatregelen proberen te verleiden tot de gewenste investeringen. Het is de vraag of investeringen hiervoor moeten worden uitgesteld.

Enkele jaren geleden werd er ook al een fiscale faciliteit bepleit voor investeringen die het dierenwelzijn zouden bevorderen. Dergelijke investeringen zouden ineens ten laste van het belaste resultaat gebracht moeten kunnen worden.

Bij de fiscale maatregelen die minister Veerman van Landbouw nu wil doorvoeren wordt gedacht aan een dierenwelzijnsinvesteringsaftrek (DIA). Deze regeling zou kunnen voortbouwen op de al langer bestaande kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Bovenop deze KIA kan immers nu al de energie-investeringsaftrek (EIA) of de milieu-investeringsaftrek (MIA) genoten worden.

Het Ministerie van Landbouw, de Universiteit van Wageningen en de Dierenbescherming hebben in eendrachtige samenwerking een prototype van een stal gemaakt (comfort class geheten) die voldoet aan de te stellen voorwaarden. Een soort van groen label kas dus (die op dit moment in aanmerkgin komt voor de MIA), maar dan voor dieren.

Voor de verdere invulling van de maatregel zal het ministerie van Landbouw in overleg treden met Staatssecretaris Wijn van Financiën. Zo kan worden bezien welke vorm de regeling krijgt. Er zal dus ergens anders geld vandaan moeten komen om het door de DIA ontstane financiële gat te dichten. Bij voorkeur uit de agrosector zelf. Een mooie gelegenheid om de landbouwvrijstelling nog eens aan een nader onderzoek te onderwerpen wellicht?

Als men de agrosector met fiscale maatregelen wil sturen werken veel fiscale faciliteiten niet. Voor aftrekposten bijvoorbeeld is wel winst of ander inkomen nodig om ze geldend te maken. En dat is in deze sector nu juist een groot probleem. Dit probleem werd overigens al eerder onderkend toen men iets aan het dierenwelzijn wilde gaan doen.

Veel boeren betalen al weinig of geen inkomstenbelasting. Eenvoudigweg omdat er vaak sprake is van een gering of zelfs negatief inkomen. En dan heb je nu eenmaal niets aan een aftrekpost! Eerder werd al aangegeven dat op dit punt meer te verwachten viel van directe subsidies. En terecht.

Gelet op alle onzekerheid is het maar zeer de vraag of investeringen uitgesteld moeten worden, om ooit en heel misschien de DIA te krijgen. Het is nog onbekend hoe de maatregel er uit zal zien en of die er ooit zal komen. Het is wel verstandig om bij investeringen in huisvesting rekening te houden met comfort class eisen, zodat men hier met latere verbouwingen en andere aanpassingen alsnog aan kan voldoen.

Maar dat zou wel eens verdraaid lastig kunnen blijken. Bovendien zal dan enkel voor de nieuwe investeringen (de kosten van verbouwing) DIA verkregen kunnen worden. Investeringsaftrek voor reeds gedane investeringen wordt niet toegekend.

S.F.J.J. Schenk (Gibo Accountants en Adviseurs)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.