Home

Achtergrond

Inspecteur gaat uit van complexwaarde bij overgang onroerende zaken naar privé

De inspecteur van de belastingdienst moet bij de waardering van onroerende zaken bij overgang naar privé-vermogen uitgaan van de complexwaarde. Er mag geen rekening gehouden worden met afwaardering van 35 procent op de overige onroerende zaken als gevolg van zelfbewoning. Dat heeft de rechtbank van Breda bepaald.

Een pluimveehouder staakte in 2002 zijn bedrijf en bracht de bedrijfsgebouwen en grond over naar het privévermogen. De woning en ondergrond hebben daar altijd toe behoord. Voor de waardering van de onroerende zaken bij de overgang naar het privévermogen ging de inspecteur uit van de complexwaarde. Volgens de pluimveehouder moest er echter rekening gehouden worden met een afwaardering van 35 procent op de overige onroerende zaken als gevolg van zelfbewoning.

De rechtbank volgt de inspecteur. Ze stelt vast dat het woonhuis en de overige onroerende zaken via één oprit bereikbaar zijn. Dat ze als één geheel door de pluimveehouder zijn gebruikt en dat een koper het als één geheel kan gebruiken. Uitgaan van de complexwaarde is terecht omdat dat ook de beste prijs oplevert in dit geval.

Volgens de inspecteur staan bij veel oudere boeren die stoppen dezelfde afwijkingen op de aangiften. Daarbij is steeds in het geschil of de bijgebouwen apart verhuurbaar zijn. In dat geval zijn het oude stallen en moet er waardedruk worden toegepast. Dat wordt iedere keer afgewezen.

Meer informatie Volledige uitspraak van de rechtbank van Breda

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.