Home

Achtergrond

Geen waardedruk mogelijk bij WEV - waarde bedrijfsopstallen en kavel

Het toepassen van waardedruk bij de bepaling van de waarde in het economisch verkeer van de bedrijfsopstallen en een bedrijfskavel is niet toegestaan. Deze vormt geen bouwkundige eenheid met het woonhuis. Dat heeft de rechtbank van Arnhem bepaald.

Een echtpaar dreef in maatschapverband een melkveehouderij. Deze onderneming is in 2001 gestaakt. De bedrijfsopstallen en bedrijfskavel gingen toen over naar het privé – vermogen. Het bij de boerderij behorende woonhuis behoorde hier al toe.

Het echtpaar wilde bij het bepalen van de hoogte van de stakingswinst een afwaardering laten plaatsvinden in verband met duurzame zelfbewoning. Dat moest gebeuren op de getaxeerde vrije waarde in het economisch verkeer (WEV) van de bedrijfsopstallen en bedrijfskavel.

Bij de overgang van onroerende zaken van bedrijfsvermogen naar privé – vermogen, in verband met de staking van een onderneming, moet het verschil tussen de WEV en de boekwaarde van deze onroerende zaken gerekend worden tot de stakingswinst in het betreffende jaar. Als een woning overgaat naar privé, dient de waarde bij overgang gesteld te worden op de waarde in bewoonde staat, mits sprake is van duurzame zelfbewoning.

Volgens de rechtbank vormen de bedrijfsopstallen en de bedrijfskavel geen bouwkundige eenheid met het woonhuis. Haar definitie van een woning is, in dit geval, het woongedeelte van de boerderij samen met de delen van de boerderij die met het woongedeelte in bouwkundig opzicht een niet – splitsbare eenheid vormen. In deze zaak staan de bedrijfsopstallen los van de woning. Er is dus geen sprake van duurzame zelfbewoning en waardedruk mag niet worden toegepast.

Meer informatie Volledige uitspraak van de rechtbank van Arnhem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.