Home

Achtergrond

Drie Kennis en Adviesregelingen opengesteld

Boeren kunnen vanaf 18 april 2006 subsidie aanvragen bij Dienst Regelingen voor drie onderdelen van de Kaderregeling kennis en advies. Het gaat hier om de subsidies voor advies bij bedrijfsbeëindiging, voor energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw en voor het starten met biologische productiemethoden.

De openstelling bedrijfsbeëindiging geeft financiële ondersteuning voor een selecte groep agrariërs die gedwongen zijn hun bedrijf te beëindigen door hun slechte financiële situatie. Deze kunnen hulp krijgen bij het opstellen van een beëindigingsplan. Hiervoor kan tot 15 december een aanvraag worden ingediend.

Tuinders die duurzame energie of energiebesparende of CO2 – emissie reducerende maatregelen op hun bedrijf toepassen kunnen tot en met 7 juni financiële ondersteuning krijgen. De subsidie is bedoeld voor het laten opstellen van een deskundig rapport als gevolg van een bedrijfsdoorlichting, een haalbaarheidsstudie of het opstellen van energiebesparingsplannen.

Voor het starten met biologische productiemethoden kan tot en met 13 juni subsidie worden aangevraagd. Boeren die al zijn omgeschakeld kunnen dat overigens ook nog doen.

Drie andere onderdelen van de Kaderregeling worden later opengesteld. Het gaat dan om kennis en advies voor jonge agrariërs van 1 september tot en met 1 oktober. Vaktechnische kennis mestbeleid van 1 mei tot en met 15 december en bedrijfsadvisering randvoorwaarden van 1 tot en met 23 november.

Meer informatie Openstellingsbesluit ondernemingsgerichte subsidies 2006

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.