Home

Achtergrond

Bijna de helft van de bloembollentelers moet milieuregistratie nog opsturen

Bijna de helft van de bloembollentelers heeft de jaaropgave milieuregistratie over 2005 nog niet ingevuld en teruggestuurd naar het Productschap Tuinbouw (PT). Als telers het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen niet melden aan het productschap, dan riskeren ze een boete.

De boete kan oplopen tot maximaal 2000 euro. Het PT zal steekproefsgewijs controleren of de bollenbedrijven de jaaropgave correct hebben ingevuld. Ook bekijkt het productschap dan of de actuele registratie van het verbruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen is bijgehouden.

Op 7 april heeft het productschap een herinneringsbrief gestuurd aan de 750 bollentelers die de jaaropgave nog niet hebben teruggestuurd. Ze moeten voor 28 april aanstaande de gevraagde gegevens aanleveren. Het PT gebruikt deze gegevens om in kaart te brengen wat de resultaten zijn van de inspanningen in de sector om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en mineralen te verminderen.

De gegevens van de jaaropgave laat het Productschap verwerken door LTB Adviseurs en Accountants. Het PT zal de formulieren na verwerking van de gegevens direct terugsturen. Dit om de privacy van de telers te beschermen. Het Productschap houdt dus zelf geen archief bij van individuele bedrijven.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.