Home

Achtergrond

Waarde grond in stankzone lager bij agrarisch gebruik

De waarde van grond in het economisch verkeer bij agrarisch gebruik (WEVAB) in een stankgebied is lager dan de grondwaarde bij niet agrarisch gebruik (WEA). Het gaat hier om grond die overgaat van ondernemingsvermogen van varkenshouderij naar privé-vermogen. Dat is een uitspraak van het Gerechtshof van Den Bosch.

Een varkensboer kon niet uitbreiden omdat zijn bedrijf in een stankzone en vlakbij de bebouwde kom lag. Hij staakte daarom in december 2000 zijn werkzaamheden. De boer maakte hierbij gebruik van de opkoopregeling beëindiging veehouderijtakken.

Een taxateur schatte de WEA even hoog als de WEVAB. De fokzeugenstalling en mestvarkenstalling werden niet in de taxatie opgenomen omdat die in het kader van de opkoopregeling bestemd waren voor sloop. Ook de productierechten kregen geen waarde door verkoop.

Volgens de inspecteur van de belastingdienst is de waarde bij agrarisch gebruik veel lager. Hij baseerde zich hierbij op verkoopgegevens van grond van enkele vergelijkbare agrarisch bedrijven. Hij verklaarde verder dat eigenlijk alleen een varkenshouder gegadigd was voor de koop van de grond, als die in agrarisch gebruik bleef.

Volgens de boer was de grond meer waard en ook geschikt voor bijvoorbeeld bloembollenteeltbedrijven en vollegrondsbedrijven. Ook hij voerde enkele voorbeelden aan van verkoop van andere agrarische bedrijven.

Na een gesprek tussen taxateur en inspecteur verhoogde de inspecteur de WEVAB nog ligt. Maar ook met dit compromisvoorstel stemde de agrariër niet in. Het Gerechtshof van Den Bosch oordeelde dat het gelijk geheel aan de kant van de inspecteur is. Volgens het hof waren de vergelijkingen die de boer met andere bedrijven maakte niet realistisch en de vergelijkingen die de inspecteur had gemaakt wel.

Meer informatie Uitspraak Gerechtshof Den Bosch

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.