Home

Achtergrond

Verdere beperkingen in quotumhandel

Veehouders die melkquotum aanschaffen mogen in hetzelfde seizoen geen quotum meer verkopen. Dat staat in de vernieuwde superheffingsregeling van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.

De maatregel wordt zaterdag bij de ingang van het nieuwe quotumjaar van kracht. De maatregel, die op aandrang van het Productschap Zuivel (PZ) is genomen, moet de speculatieve handel met melkquotum ontmoedigen. Het blijft toegestaan in hetzelfde superheffingsjaar eerst quotum te verkopen en daarna te kopen.

Vanaf maandag is het mogelijk melkquotum te kopen zonder daarbij ook grond aan te schaffen. Melkveehouders die grondloos quotum aanschaffen mogen echter drie jaar lang geen quotum verkopen. Ook deze beperking is bedoeld om speculaties tegen te gaan.

Ontheffing is alleen mogelijk als veehouders een structureel andere keuze maken. Dan gaat het bijvoorbeeld om bedrijfsbeëindiging, emigratie of bedrijfsoverdracht. Om voor ontheffing in aanmerking te komen moet een veehouder voor 1 december van het betreffend quotumjaar een verzoek indienen.

Permanente overdrachten van melkquotum met of zonder grond, moeten voor 15 januari 2007 zijn ingediend om nog voor het seizoen 2006/2007 te kunnen meetellen. Voor tijdelijke overdrachten ligt de uiterlijke inzendtermijn een maand later. De omvang van het melkquotum op 31 maart 2007 is bepalend voor de omvang van de te ontvangen melkpremie / toeslagrechten.

Lees ook Grondloze quotumtransacties vanaf april mogelijk

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.