Home

Achtergrond

Toeslagen meer koppelen aan maatschappelijke prestaties

De Sociaal Economische Raad (SER) wil de inkomenstoeslagen aan boeren meer koppelen aan maatschappelijk gewenste prestaties, zoals landschapsonderhoud. Dat staat in een ontwerpadvies van de SER over co-financiering van het EU-landbouwbeleid.

Volgens de organisatie is de koppeling nodig voor de maatschappelijke legitimatie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op lange termijn. De SER ziet het daarom als een goed idee de inkomenstoeslagen aan boeren gezamenlijk te financieren door de EU en de lidstaten (cofinanciering), en niet alleen door de EU zoals dat nu gebeurd.

De Tweede Kamer had de organisatie advies gevraagd over de haalbaarheid, afdwingbaarheid en consequenties van cofinanciering van het Europees landbouwbeleid. Het kabinet wil cofinanciering invoeren vanwege de ongunstige netto – betalingspositie van Nederland.

Volgens de SER zou een dergelijke financiering bovendien de doeltreffendheid en doelmatigheid van het landbouwbeleid door de grotere (financiële) betrokkenheid van de lidstaten bevorderen. Daarnaast past cofinanciering bij de taakverdeling tussen EU en lidstaten. Alleen al omdat er grote verschillen zijn tussen de lidstaten en de SER daarom maatwerk noodzakelijk acht.

LTO – Nederland voegt hieraan toe dat cofinanciering een verplichtend karakter moet hebben voor de lidstaten. Dit moet ervoor zorgen dat de boeren de inkomenstoeslag niet mislopen. Dat zou ten koste gaan van een gelijk speelveld op de interne markt.

Als alternatief voor cofinanciering noemt het ontwerpadvies van de SER een obligatiesysteem. Dit systeem bouwt de inkomenstoeslag niet geleidelijk af, maar zet er nadrukkelijk een punt achter op termijn. Dit verzekerd de boer van een bepaalde inkomensstroom gedurende een aantal jaren. De obligatie is bovendien verhandelbaar en kan tussentijds worden verzilverd. De eis van duurzaamheid vervalt in dit systeem.

Meer informatie Ontwerpadvies SER over gemeenschappelijk landbouwbeleid

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.