Home

Achtergrond

Suikercompensatie bij toeslagrechten

Er komt een compensatie voor de verlaging van de prijs van suikerbieten en cichorei in de bedrijfstoeslagregeling. Dat maakt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bekend. Deze compensatie wordt van 2007 tot en met 2009 jaarlijks verhoogd.

Toeslagrechten gaan uit van referentiebedragen. Het referentiebedrag voor suiker is de quotumhoeveelheid op 1 januari 2006. Het aantal toeslagrechten is gebaseerd op het aantal hectares suikerbieten (2005) dat bij Dienst Regelingen bekend is. Boeren die een bietenquotum hadden maar in 2005 volgens de landbouwtelling geen of nauwelijks suikerbieten hebben geteeld, moeten uitgaan van de gemiddelde suikeropbrengst per hectare in 2005.

Bij cichorei is de gemiddelde oppervlakte tussen 2002-2004 voor de toeslagrechten van belang. 2005 niet omdat in dat jaar de oppervlakte cichorei kleiner was dan de jaren ervoor. Nederland wisselt met Duitsland en België gegevens uit voor de juiste registratie van de oppervlaktes.

Voor boeren die geen toeslagrechten hebben op grond van andere subsidieregelingen berekent Dienst Regelingen de toeslagrechten op basis van de suiker- of cichoreigegevens. De quotumhoeveelheid wordt dan vermenigvuldigd met een vastgesteld tarief en vervolgens gedeeld door het aantal hectares. De uitkomst is één toeslagrecht en dat geldt dan weer per hectare.

Boeren die al wel toeslagrechten hebben krijgen de suikercomponent erbij. In april ontvangen de betreffende boeren hier meer informatie over. Op het aanvraagformulier voor de toeslagrechten, wat de boeren inmiddels ontvangen moeten hebben, staan overigens nog geen suikergegevens. Suikerboeren moeten toch gewoon van dit formulier gebruik maken voor de aanvraag van toeslagrechten.

LNV adviseert bij de Gecombineerde opgave 2006 zoveel mogelijk subsidiabele percelen in te zetten voor het verzilveren van toeslagrechten. Zo wordt de maximale bedrijfstoeslag uitgekeerd onafhankelijk van het definitief aantal vastgestelde toeslagrechten.

Lees ook Basisreferentie bepalend voor toeslagrechten bietenteler
Meer informatie Bekendmaking op site LNV-Loket

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.