Home

Achtergrond

Regels asbestverwijdering versoepeld

Hoe lager het risico dat gevaarlijke asbestvezels vrijkomen, hoe minder maatregelen nodig zijn voor het beschermen van werknemers. Met deze maatregel versoepelt staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regels voor het verwijderen van asbest.

De regels zijn vanaf nu meer in overeenstemming met de risico’s. Voorheen gold één wettelijke norm voor alle werkzaamheden. Nu gelden voor werkzaamheden waarbij het risico op vrijkomen van asbestvezels laag is minder verplichtingen.

Het gaat hier bijvoorbeeld om het zonder breken demonteren van asbest dat nog in goede staat verkeert. Voorheen moest een gecertificeerd bedrijf dat doen, maar nu mag ook een gewone aannemer de klus klaren. Wel moet die het laten uitvoeren door medewerkers die daarvoor opgeleid zijn.

Ook hoeven werkzaamheden in de laagste risicocategorie niet meer gemeld te worden bij de Arbeidsinspectie en vervalt de verplichting het werk uit te voeren in een hermetisch afgesloten ruimte met aparte luchtdrukregulatie. Voor werkzaamheden in de hoogste categorie gelden juist strengere maatregelen. Daar zijn extra controles noodzakelijk.

Aanleiding voor de wijziging is een Europese richtlijn voor de bescherming van werknemers tegen de gevaren van asbest. Onder het nieuwe Arbobesluit komen drie risicocategorieën met bijbehorende veiligheidsmaatregelen. Een gecertificeerd bedrijf dat is gespecialiseerd in het inventariseren van asbest stelt vast in welke risicocategorie een klus valt.

De nieuwe maatregelen moeten volgens het departement leiden tot een lastenverlichting voor bedrijven van 4 miljoen euro per jaar. Daarnaast verminderen de administratieve lasten jaarlijks met ongeveer 450.000 euro.

Meer informatie Dossier asbest op site Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.