Home

Achtergrond

Oplossing voor MINAS-probleem kalverhouders

Naar verwachting hebben één op de zes vleeskalverhouders een overschot bij het opmaken van de MINAS-aangifte over 2005. Een hoge heffing blijft echter achterwege. Dit heeft het ministerie van LNV toegezegd aan LTO Nederland. De algemene hardheidsclausule biedt uitkomst. Zodoende kan de kwestie met verschillen in mineralenvoorraden tijdig worden opgelost.

Binnen de MINAS-boekhouding kunnen aan het eind van het jaar de hoeveelheden fosfaat en stikstof, die in de afgeleverde vleeskalveren zit, niet opnemen als afvoerpost op hun MINAS-boekhouding. MINAS staat niet toe dat wordt gewerkt met voorraadverschillen. Binnen het nieuwe mestbeleid is dit wel mogelijk. LNV heeft daarom toegezegd om die registratieproblemen uit de wereld te helpen. Op basis van gegevens van de Dienst Regelingen wordt geschat, dat een op de zes of zeven kalverhouders met dit probleem te maken kan krijgen.

De vleeskalverhouders moeten dan zelf een beroep doen op de algemene hardheidsclausule binnen MINAS. Bij de aangifte over 2005 moet een verklaring worden toegevoegd, waarin de hoeveelheden fosfaat en stikstof zijn vermeld in de vleeskalveren per 31 december 2005. Bepalend daarbij is hoever de dieren op dat moment van hun eindgewicht af zaten. De Dienst Regelingen zal deze vastgelegde voorraad dan beschouwen als afvoerpost over het MINAS-systeem over het jaar 2005. De vastgelegde mineralenvoorraad dienen wel te worden opgenomen in de administratie; deze verplichting vloeit voort uit het nieuwe mestbeleid, dat met ingang van dit jaar is ingevoerd.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.