Home

Achtergrond 252 x bekeken

Limburgse subsidie voor blijvend grasland

Waterschap Roer en Overmaas en de provincie Limburg willen het grasland op de Limburgse hellingen behouden en waar mogelijk vergroten. Daarom willen zij permanent grasland bevorderen door subsidies.

Hiervoor is € 370.000 beschikbaar.Na een selectie op grond van een aantal criteria worden deelnemers financieel gecompenseerd in de vorm van een afkoopsom. De grondeigenaar moet zelf aangeven voor welk bedrag hij zijn percelen en wil omzetten in blijvend grasland.

Er zijn een aantal criteria waaraan moet worden voldaan:
1. Hellende gronden steiler dan 2 %.
2. Bij voorkeur percelen met gemiddelde hellingshoek tussen 5 en 12%.
3. Bij voorkeur percelen gelegen in zones bovenstrooms van bebouwing, hoogwaardige infrastructuur en stroomdalen.
4. Aanleg van grasbanen.
5. Aanleg van groenstroken/lijnvormige elementen.
6. Gelegen buiten herinrichtingsgebieden; herinrichtingen Centraal Plateau en Mergelland-Oost.

Het waterschap zal een selectie maken van de aangemelde percelen. Er zal een overeenkomst worden opgesteld, welke als kwalitatieve verbintenis door de notaris bij het Kadaster zal worden ingeschreven. Aanmelden kan tot 25 juni 2006.

Meer informatie Site van Waterschap Roer en Overmaas

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.