Home

Achtergrond

Gemeenten jagen op verkochte melkquota

Gemeenten jagen op de 'vergeten' afdracht van pachters die hun melkquota hebben verkocht. Volgens het blad Binnenlands Bestuur proberen zij zo tientallen miljoenen euro te vorderen. Als het niet goedschiks kan, dan maar via de rechter.

Volgens de geldende jurisprudentie hebben verpachters recht op de helft van het melkquotum als boeren dat verkopen. Veel pachters melden deze transacties niet. Per verpachte hectare gaat het om twintig- tot dertigduizend euro aan gemiste inkomsten. In verschillende gevallen betreft het toch € 100.000 tot € 200.000 per boer.

Vijftien in Gelderland, Limburg en Noord-Brabant gelegen gemeenten hebben de hulp van gerechtsdeurwaarder en pachtwetspecialist Anton Geene ingeroepen. Volgens hem is het om tientallen miljoenen euro te vorderen. Gemeente Sint Anthonis, in Brabant, heeft al € 650.000 binnengehaald en probeert nog eens vijf ton te vorderen. "Eerst probeerden we op een nette manier aan het geld te komen, maar doorzetten deden we nooit", zegt wethouder Peter van Heijster van Sint Anthonis. "Tot anderhalf jaar geleden dan. Toen vond ik dat we lang genoeg voor de gek waren gehouden." Normaal gesproken is de helft van de opbrengst voor de gemeente. In Sint Anthonis hoeft de boer slechts 42,5% af te dragen, als hij zelf netjes de verkoop van het quotum meldt.

Natuurmonumenten heeft volgens medewerkster Trix Rosier inmiddels eveneens kennisgemaakt met vergeetachtige pachters. “In een paar gevallen kwamen we er achteraf achter dat melkquotum zonder ons medeweten was verkocht. Bij één boer ging het om € 180.000. Via een gerechtelijke procedure hebben we dat achterhaald”

In het geval van de melkquota geldt er een verjaringstermijn van vijf jaar. Dat wil zeggen dat de verpachter binnen vijf jaar na het beëindigen van de pachtovereenkomst de zaak aanhangig moet hebben gemaakt.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.