Home

Achtergrond 206 x bekeken

Geen vertraagde aangifte meer voor seizoenarbeid

Het is voor werkgevers met seizoenarbeiders niet meer toegestaan de aangifte (en afdracht) van loonbelasting/premie volksverzekeringen later in te dienen, en bepaalde administratieve verplichtingen vertraagd te vervullen. Staatsecretaris Wijn van Financiën heeft na overleg met minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de goedkeuring met ingang van 10 maart 2006 ingetrokken.

De goedkeuring voor het later indienen gold sinds 1992 voor werkgevers met maximaal drie keer per jaar een piek in de werkzaamheden. Een piek is een korte periode van maximaal zes weken. De werkgever moest in de piekperiode gebruik maken van, in verhouding tot zijn normale bestand, groot aantal extra arbeidskrachten (seizoenarbeiders).

Voor aangifte per maand mocht de werkgever de gegevens dan drie maanden later aanleveren door middel van een correctiebericht. Bij een aangiftetijdvlak van 4 weken mocht de werkgever het correctiebericht drie perioden later dan gebruikelijk indienen.

Er is een overgangsregeling getroffen die geldt tot 1 juli 2006. Dat betekent dat de regeling als laatste voor de maand juni kan worden toegepast. Als een werkgever een aangiftetijdvlak kent van een aangesloten periode van 4 weken is de laatste periode waarvoor de regeling geldt de 4 – weekse periode die eindigt op 18 juni 2006.

De Belastingdienst heft sinds 1 januari 2006 naast de loonheffing ook de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Sinds die datum doe de werkgever maandelijks of per 4 weken loonheffingen. Dit zorgt voor een actuele polisadministratie. Het is de basis voor de beoordeling van het recht op, de hoogte en duur van de werknemersverzekeringen. Volgens Wijn past in deze systematiek geen tegemoetkoming meer aan werkgevers om hun administratieve verplichtingen later te vervullen.

Meer informatie Bekendmaking op site Ministerie van Financiën

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.