Home

Achtergrond

Gebruik meer fosfaat onder voorwaarden toegestaan

Op percelen met fosfaatarme of fosfaatfixerende grond mag onder bepaalde voorwaarde meer fosfaat (in de vorm van kunstmest) worden aangewend. Het gaat hier om percelen waarbij voor grasland een fosfaatgehalte kleiner dan 16 PAL en voor bouwland een fosfaatgehalte kleiner dan 25 Pw geldt.

Bij deze percelen is de ruimere fosfaatgebruiksnorm van 160 kg toegestaan. Door een analyse kan de ondernemer op basis van een vast protocol aantonen dat hij hiervoor in aanmerking komt. Grondmonsters die zijn genomen voor derogatie, kunnen slechts een indicatie geven of een bepaald perceel in aanmerking komt voor reparatiebemesting fosfaat envoldoen niet aan de voorwaarden uit dit protocol wat is opgenomen in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

Met GPS en een CD-ROM welke door LNV beschikbaar is gesteld berekend een veldcomputer willekeurig een aantal punten op het perceel waar de monsters 10 centimeter onder maaiveld moeten worden gestoken. De monsters worden door een geaccrediteerd laboratorium onderzocht en verwerkt in een keuringsrapport.

Wanneer uit het keuringsrapport volgt dat er sprake is van een onvoldoende hoeveelheid fosfaat moet dit vóór 15 mei (Gecombineerde opgave) via een daarvoor ontwikkeld formulier worden gemeld bij Dienst Regelingen. Daarnaast dient een origineel of kopie van het keuringsrapport met de melding aan Dienst Regelingen te worden gestuurd. Het analyserapport mag op het moment van aanmelden niet ouder zijn dan 12 maanden en is vanaf het jaar van aanmelden 4 jaar geldig.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.