Home

Achtergrond

Bij schenking gaat belastingdienst uit van marktwaarde voor haar aanslag

Bij een gedeeltelijke schenking bij de verkoop van een agrarisch bedrijf van een vader aan zijn kind, gaat de belastingdienst bij zijn aanslag uit van de marktwaarde van het bedrijf in plaats van de aankoopwaarde. Dat blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof van Leeuwarden.

Een melkveehouder verkocht zijn bedrijf aan zijn zoon voor een bedrag dat bijna 3 miljoen euro lager is dan de waarde in het economisch verkeer. De koopovereenkomst bevatte een zogenoemde meerwaardeclausule. Deze houdt in dat bij verkoop van de onderneming binnen 15 jaar, de zoon het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs moet afgedragen. Het af te dragen bedrag wordt verminderd met één vijftiende elk jaar dat is verstreken na de koopovereenkomst.

Volgens de inspecteur van de belastingdienst was er hier sprake van een schenking. Hij is van mening dat de koopsom niet is vastgesteld op de marktwaarde, maar op hetgeen de zoon kan betalen. Daarbij is voorbij gegaan aan andere kapitaalkrachtiger kopers. Het bestaan van een meerwaardeclausule bevestigd volgens de inspecteur dat vader en zoon zich bewust waren van het verschil tussen waarde en koopsom. Hij baseerde zijn aanslag dan ook op de marktwaarde van het bedrijf en niet op het bedrag wat de zoon betaald heeft.

De zoon van de melkveehouder was het er niet mee eens en ging in hoger beroep bij het Gerechtshof van Leeuwarden. Volgens hem was er van bevoordeling geen sprake. De waarde die de inspecteur geeft houdt namelijk geen rekening met de onderrendabiliteit van een melkveehouderij. Die is volgens de zoon gebaseerd op de liquidatie van de onderneming. Bovendien heeft de vader meerdere kinderen, zodat het volgens de zoon moeilijk voor te stellen is dat hij één van zijn kinderen zou bevoordelen met een schenking van bijna 3 miljoen euro.

Het Gerechtshof van Leeuwarden achtte het aannemelijk dat de vader zijn zoon wilde bevoordelen met het verschil tussen de marktwaarde en de koopsom. Dit met het oog op het feit er een lonende onderneming van te maken. Er is hier dus sprake van een schenking. De meerwaardeclausule doet hier niet aan af. Die laat volgens het hof slechts zien tot welk bedrag de bevoordeling kan worden genoten. Het hebben van meer kinderen vindt het hof irrelevant. Ze achtte het beroep dan ook ongegrond.

Meer informatie Volledige uitspraak Gerechtshof Leeuwarden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.