Home

Achtergrond

Achteraf een correctie op berekende landinrichting toegestaan

Bij de berekening van landinrichtingsrente op basis van voorlopige kostenberekeningen kan een correctie worden toegepast als de definitieve kosten van de landinrichting achteraf hoger blijken te zijn. Zo oordeelt de Hoge Raad.

In deze zaak is de eigenaar van een aantal landerijen is betrokken bij een ruilverkaveling. De Centrale Landinrichtingscommissie heeft berekend dat op de eigenaren die bij de ruilverkaveling betrokken zijn, de te verhalen landinrichtingskosten voorlopig kunnen worden vastgesteld op € 3,350 miljoen. Op basis hiervan van wordt een lijst der geldelijke regelingen (lgr) vastgesteld. Een bedrag van € 95.527 komt voor rekening van de landeigenaar. Nadat op alle bezwaren van de betrokken eigenaren zijn behandeld, wordt de lgr gesloten door de rechtbank in Groningen. Achteraf blijken de landinrichtingskosten uit te komen op € 3,386 miljoen. Dit is € 36.000 hoger dan de voorlopig geraamde kosten.

In beroep bij het Hof voert de belastingplichtige aan dat de Rechtbank de lgr niet rechtsgeldig heeft gesloten omdat de uiteindelijke schuldplichtigheid van ieder der eigenaren niet is vastgesteld. Het Hof heeft dit standpunt verworpen en de Hoge Raad bevestigt dit oordeel. Het is voldoende als deze bedragen na sluiting van de lgr objectief bepaalbaar zijn.

De Hoge Raad beslist dat het mogelijk is dat de eigenaar kan worden aangeslagen voor een hoger bedrag dan aanvankelijk was opgelegd. Dit is het geval als er sprake is van een correctie omdat de definitieve berekening van de landinrichtingskosten uiteindelijk hoger zijn uitgevallen. Dit kan worden veroorzaakt doordat bezwaren zijn ingewilligd of doordat er andere oorzaken zijn aan te wijzen, bijvoorbeeld omdat de kosten van de uitvoering van werken uiteindelijk hoger zijn uitgevallen.

Het Hof heeft echter niet nagegaan welke factoren het verschil tussen de voorlopige berekening en de definitieve berekening hebben veroorzaakt. Er moet opnieuw worden uitgezocht hoe de correctiefactor is vastgesteld.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Hoge Raad

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.