Home

Achtergrond

Achteraf activeren van gebruiksrecht landbouwgrond niet toegestaan

Het achteraf activeren van een gebruiksrecht van landbouwgrond is niet toegestaan. Activering is namelijk niet verplicht. Nu het niet ineens is geactiveerd, stelt het Hof stelt dat het genoten voordeel jaarlijks bij de winst moet worden geteld. Deze wordt echter vrijgesteld op basis van de landbouwvrijstelling. Onlangs kwam de Hoge Raad tot dezelfde conclusie.

Een melkveehouder had op 4 februari 1997 landbouwgrond met een oppervlakte van 20.01.80 ha aan een BV verkocht voor € 2.725.000. Hierbij had hij bedongen dat hij de grond nog tot 1 juli 2003 mocht blijven gebruiken. Op de eindbalans 1997 had hij ter zake van dat gebruiksrecht geen bedrag geactiveerd. Op de beginbalans 2000 nam hij voor dat gebruiksrecht echter alsnog de contante waarde per 4 februari 1997 van € 67.000 op en schreef daarop in 2000 € 33.000 af. Dat is het bedrag dat hij tot en met 1999 op die contante waarde had kunnen afschrijven als hij destijds tot activering was overgegaan.

Voor een aantal jaren stond de aanslag al onherroepelijk vast. Omdat het niet verplicht is om het gebruiksrecht te activeren kan de foutenleer niet worden toegepast. De veehouder had voor een periode van een aantal jaren een gebruiksrecht om niet bedongen bij de verkoop van zijn landbouwgrond. Dit genoten voordeel had hij in één keer tot de winst kunnen rekenen. Nu hij dat niet gedaan heeft moet dat jaarlijks bij de winst worden geteld. Op basis van de landbouwvrijstelling stelt het Hof deze winst echter vrij. Nu volgt ook de Hoge Raad de redenering van het Hof.

Meer informatie Volledieg uitspraak van de Hoge Raad
Lees ook Alsnog activeren van gebruiksrecht landbouwgrond niet toegestaan

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.