Home

Achtergrond

Wijzigingen Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Een aantal bijlagen uit de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet wijzigen per 1 januari 2007. Enkele forfaits zijn aangepast. Dat staat in een handreiking van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.

De handreiking is bedoeld voor melkveehouders die af willen wijken van de excretieforfaits in de Meststoffenwet. Dit zijn de vaste normen voor de hoeveelheid geproduceerde mest. De handreiking geeft aan welke gegevens nodig zijn en hoe de rekenmethode in elkaar steekt.

Allereerst is de excretietabel voor melkvee aangepast. Dit leidt in de tabel meestal tot een lichte afname in de stikstof en fosfaatexcretie. Excretie betekent ‘uitscheiden’ en De overheid gaat uit van een standaard stikstof (N) uitscheiding, afhankelijk van de gemiddelde melkproductie per graasdier (koe) en het gemiddelde ureumgehalte in de melk. Dit is voor elk bedrijf echter anders. Het is namelijk mogelijk dat een veestapel minder mest produceert dan op basis van de excretieforfaits wordt aangegeven.

Een melkveebedrijf krijgt geen boete als aangetoond kan worden dat er voldoende mest is afgevoerd, de gebruiksnormen niet zijn overtreden en aan de verantwoordingsplicht is voldaan. Het gaat hier niet om de mestproductie per dier, maar om de totale gegevens. Hoeveel stikstof en fosfor zit er in het mest van de totale veestapel?

Meer informatie De volledige handreiking

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.