Home

Achtergrond

Wetsvoorstel tot wijziging flora–en faunawet

Minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit wil dat grondbezitters ook buiten hun eigen land kunnen optreden tegen dieren die schade veroorzaken aan hun gewas, vee, bos of water. Dat staat in een wetsvoorstel voor een wijziging van de flora en faunawet.

In de huidige wet mogen grondbezitters schade veroorzaakt door dieren alleen bestrijden door verjaging of afschot op hun eigen perceel. Veelvoorkomend probleem is echter dat de dieren die schade veroorzaken na het lossen van het eerste schot vluchten naar een perceel waar geen schadegevoelige gewassen staan. Daar mag dus niet worden opgetreden. Zodra de landeigenaar weg is komen de dieren echter vaak weer terug.

In het wetsvoorstel wordt de reikwijdte van het gebied uitgebreid naar de wildbeheereenheid. Dat is een gebied wat gemiddeld 5000 ha groot is. Nederland is al opgedeeld in wildbeheereenheden onder de jachtwet, maar die gebieden hebben nog geen wettelijke status.

Er mag overigens alleen opgetreden worden tegen dieren die bekend staan als schadesoort. Te denken valt aan de bosmuis, de ekster, de wilde eend en de zwarte kraai. De vos is vanaf 1 april 2006 toegevoegd aan de lijst van schadesoorten vanwege zijn status als predator van weidevogels. Daarnaast moet de grondbezitter beschikken over een jachtakte of anderen schriftelijk machtigen de dieren te bestrijden.

Lees ook Vernieuwing vrijstellingslijsten bestrijding diersoorten
Meer informatie Wetsvoorstel Veerman
Meer informatie Beheer en schadebestrijding

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.