Home

Achtergrond

Waardestijging grond niet van belang bij afschrijving opstal

Het is niet nodig de toekomstige waardestijging van grond in aanmerking te nemen bij (willekeurige) afschrijving van de opstal. Volgens de Arnhemse rechtbank moet voor afschrijvingdoeleinden pas met een restwaardestijging rekening worden gehouden indien die waardestijging zich reeds heeft voorgedaan, aanmerkelijk is en zij redelijkerwijs als blijvend kan worden beschouwd.

Een boer had toen hij in 1999 tot een maatschap toetrad een belang gekregen in onroerende zaken. Bij de aanslagregeling over 1999 heeft de inspecteur van de Belastingdienst een correctie aangebracht ter zake van de afschrijving van het aandeel van de boer in de onroerende zaken. De inspecteur stelde dat de boer geen rekening had gehouden met een restwaarde van de grond die is gebaseerd op een te verwachten grondwaardestijging.

De boer ging hier echter tegen in beroep en de rechtbank stelde hem in het gelijk. Hier hoeft de boer namelijk ook geen rekening mee te houden. De Belastingdienst moet schadevergoeding betalen in de vorm van de wettelijke rente over de onjuiste verliesrekening tot een te laag verleende teruggaaf.

Meer informatie Uitspraak rechtbank Arnhem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.