Home

Achtergrond

Voor woningbouw geen landbouwvrijstelling mogelijk

Er is geen landbouwvrijstelling mogelijk voor winst op verkochte grond bestemd voor woningbouw. Bosbouwvrijstelling voor de bospercelen die bij het agrarisch bedrijf horen is ook niet mogelijk. Dit blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof van Den Bosch.

Twee broers die samen een agrarische maatschap vormden, verkochten in 1997 hun grond nadat vast kwam te staan dat de grond van hun onderneming de bestemming woningbouw had gekregen. Die grond bestond uit twee delen, een agrarisch deel en een perceel bosgrond. Het bos bleef voor een groot gedeelte in tact.

De broers meenden recht te hebben op landbouw- en bosbouwvrijstelling. Daarnaast wilden ze in het geval dat de meervoudige belastingkamer van het Hof Den Bosch in hun nadeel zou besluiten de winstrealisatie in 2001 (het jaar van levering) laten plaatsvinden in plaats van 1997 (het jaar waarin het koopcontract was gesloten).

Het Hof van Den Bosch besliste in alle gevallen in het nadeel van de broers. De bosbouwvrijstelling is niet toegepast omdat het bosperceel steeds tot het agrarisch bedrijf is gerekend. Afrekenen met de belasting moet volgens het Hof altijd gebeuren in het jaar waarin het koopcontract gesloten is. De landbouwvrijstelling is hier niet van toepassing omdat de grond, binnen 6 jaar na de verkoop, voor niet landbouw doeleinden wordt aangewend.

Lees ook Datum mondelinge overeenkomst bepalend voor landbouwvrijstelling
Lees ook Voor bepaalde tijd ongebruikte grond valt toch onder landbouwvrijstelling
Meer informatie Uitspraak Hof Den Bosch

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.