Home

Achtergrond

Vernieuwing vrijstellingslijsten bestrijding diersoorten

De landelijke en provinciale vrijstellingslijsten voor het bestrijden van dieren die schade aan gewassen toebrengen, zijn vernieuwd. De vos en de Canadese gans zijn straks in het hele land bejaagbaar.

Dat blijkt uit een publicatie in het Staatsblad. Eenmaal per twee jaar worden de vrijstellingslijsten in het Besluit beheer en schadebestrijding vernieuwd. Hierop staan de diersoorten waarop boeren mogen jagen als zij schade toebrengen aan het land.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen dieren waarop in het hele land gejaagd mag worden en soorten die slechts in bepaalde provincies bejaagbaar zijn. Zo mag de fazant alleen in Zeeland gedood worden en de woelrat enkel in Flevoland, Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg.

Het Besluit treedt over acht weken in werking. Dat betekent dat de nieuwe lijsten geldig zijn vanaf 1 april. Deze algemene maatregel van bestuur is de uitwerking van artikel 65 lid 1 van de Flora- en Faunawet waarin bepaald wordt dat beschermde inheemse diersoorten kunnen worden aangewezen die niet in hun voortbestaan bedreigd worden of gevaar lopen.

Meer informatie Publicatie in het Staatsblad
Naslag Flora- en Faunawet

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.