Home

Achtergrond

Vereenvoudiging milieuregelgeving

Voortaan geen algemene maatregelen van bestuur (AMvB) per sector meer, maar één uniforme maatregel in de milieuregelgeving. Bovendien verdwijnt voor een aantal bedrijven de vergunningplicht.

Dat is de kern van het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) waar de ministerraad mee heeft ingestemd. Elke branche kende tot nu toe zijn eigen AMvB. Hierin worden zo ongeveer alle milieuonderwerpen geregeld. Van bodembescherming en luchtemissies tot afvalscheiding en externe veiligheid. Van Geel heeft hier één uniforme maatregel van gemaakt.

In deze ‘super’ AMvB staan een aantal voorschriften waaraan elk bedrijf moet voldoen. Maar er staan ook voorschriften in voor milieuaspecten waar lang niet elk bedrijf mee te maken heeft. Hoe groter de milieurelevantie van het bedrijf, hoe meer aanvullende regels. Elke ondernemer moet zelf nagaan welke regels van toepassing zijn op zijn bedrijf.

Om te voorkomen dat dit zelf uitzoeken teveel tijd gaat kosten wil Van Geel een digitaal hulpmiddel ontwikkelen. Verder is het volgens het wetsvoorstel de bedoeling dat in de toekomst alleen nog grote bedrijven en bedrijven die intensief met milieuriskante stoffen omgaan een vergunningplicht hebben. Het ministerie van VROM rekent hierbij op een lastenverlichting van 161 miljoen euro.

Van Geel is al een tijdje bezig de milieuvergunningverlening uit te kleden. Middels het Besluit landbouw milieubeheer bijvoorbeeld was de vergunningplicht voor 25.000 agrarische bedrijven al vervallen. Ook wordt er al sinds 2004 gewerkt aan één milieuregel voor de landbouw waarin ook het Besluit mestbassins milieubeheer en het Besluit ammoniakemissie veehouderij moet worden opgenomen.

Lees ook Milieuvergunning niet meer nodig
Lees ook Geen milieuvergunning voor grote melkveebedrijven
Lees ook Eén besluit voor milieuregels landbouw
Meer informatie Kabinet stemt in met modernisering milieuregels

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.