Home

Achtergrond

Vaststellen WOZ-waarde jaarlijks

Gemeenten gaan vanaf 1 januari 2007 de WOZ-waarde van onroerende zaken jaarlijks vaststellen. Nu gebeurt dat nog eens in de vier jaar. Dit heeft het kabinet in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten besloten.

Het jaarlijks vaststellen van WOZ-waarden (Wet waardering Onroerende Zaken) is om verschillende redenen handiger dan het huidige systeem. De veranderingen in waardeontwikkeling van een woning of bedrijf is op jaarbasis een stuk minder groot dan per vier jaar. Dit maakt het overzichtelijker en beter controleerbaar. De WOZ-waarde is bovendien actueler en daardoor meer bruikbaar voor meer doeleinden. Te denken valt aan hypotheekverstrekking, huurbeleid en successie en schikkingsrechten.

Het eigenwoningforfait zal vanaf 2007 ook jaarlijks worden aangepast en datzelfde geldt voor onroerendzaak belasting. Daarvoor gelden sinds begin dit jaar maximeringsregels. De waardevaststelling ligt nog wel twee jaar voor het kalenderjaar waarvoor die waarde zal worden gebruikt. Het kabinet wil die verkorten naar 1 jaar, maar de datum van inwerkingtreding daarvoor is nog niet bekend.

Meer informatie Persbericht van het ministerie van Financiën

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.