Home

Achtergrond

Subsidiebedragen WKK voor 2007

Het voornemen is het subsidieplafond voor Warmte Kracht Koppeling (WKK)- installaties voor 2007 vast te stellen op 36,7 miljoen euro. Dat heeft minister Wijn van Economische Zaken middels een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

Vanaf 2007 worden op grond van de Elektriciteitswet 1998 subsidieplafonds aangewezen om de kosten voor subsidie beter beheersbaar te houden. De subsidie is bedoeld om de als onrendabel aangemerkte elektriciteitsproductie door WKK- installaties die op of na 1 januari 1998 in gebruik zijn genomen of grondig zijn gerenoveerd te subsidiëren.

Wijn heeft het Energieonderzoek Centrum Nederland eerst om advies gevraagd over de hoogte van de subsidiebedragen voor 2007. Dit advies luidde: voor CO2- vrije elektriciteit opgewekt in een WKK- installatie met behulp van een gasmotor: 0,0224 per kWh, voor CO2- vrije elektriciteit opgewekt in een WKK- installatie anders dan met behulp van een gasmotor en met een vermogen van monder dan 120 MW: 0,0209 per kWh en voor elektriciteit opgewekt in een WKK- installatie anders dan met behulp van een gasmotor en met een vermogen van 120 MW of meer wordt exploitatie rendabel geacht en is derhalve geen ondersteuning nodig.

Het subsidieplafond is berekend door de door ECN geadviseerde subsidiebedragen per kWh te vermenigvuldigen met het aantal kWh’s dat correspondeert met het aantal certificaten voor warmtekrachtkoppeling, dat naar verwachting zal worden uitgegeven in de voor subsidie in aanmerking komende periode inclusief een onzekerheidsmarge. Het exacte bedrag wordt bepaald na overleg met de minister van Financiën en de Staatssecretaris van VROM.

Meer informatie Brief minister Wijn van EZ aan Tweede Kamer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.