Home

Achtergrond

Samenbrengen dieren op verschillende percelen van één bedrijf toegestaan

Er is geen sprake van het verzamelen van dieren wanneer de aanvoer gescheiden geschiedt en de dieren gedurende hun verblijf gescheiden blijven. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald in een rechtzaak tegen een schapenhandelaar wegens het overtreden van de verzamelregelgeving.

Hiermee werd de uitspraak van de economische politierechter van de rechtbank in Leeuwarden ongedaan gemaakt. Die had de verdachte in oktober 2004 veroordeeld voor het bij elkaar brengen van 104 schapen, afkomstig van verschillende plaatsen, voor een periode korter dan 21 dagen. Dit is verboden wegens het mogelijke verspreiden van dierziekten.

De schapenhandelaar ging in hoger beroep omdat de aangekochte schapen dan wel op één bedrijf bijeen gebracht waren, maar verdeeld over 12 percelen. De dieren waren bovendien gescheiden aangevoerd en bleven gedurende het hele verblijf gescheiden. Zo was niet alleen het verspreiden van dierziekten onmogelijk, maar konden ook de rammen afkomstig van verschillende koppels elkaar niet te lijf gaan.

Daarnaast is het wel toegestaan schapen op aangrenzende percelen te laten lopen als het om verschillende bedrijven gaat. Het zou volgens de handelaar dan ook mogelijk moeten zijn als die percelen van één bedrijf zijn.

Het gerechtshof onderschrijft deze redenering. Eén plaats kan ook één perceel zijn en hoeft niet één per sé één bedrijf te zijn. De percelen moeten wel goed van elkaar gescheiden zijn door bijvoorbeeld sloten, afrastering of hekken en afzonderlijk toegankelijk. Zo kan de aanvoer van de dieren namelijk ook gescheiden gebeuren. Zolang de werkwijze inzichtelijk en controleerbaar is, is deze volgens het gerechtshof geoorloofd. Een goede registratie van de gescheiden aanvoer van de betreffende dieren is dus noodzakelijk.

Meer informatie Uitspraak Gerechtshof Leeuwarden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.