Home

Achtergrond

Ruimere Uitvoeringsregeling Energie-investeringsaftrek

Vanaf 2007 hoeft er geen kopie van een definitieve milieuvergunning te worden meegezonden bij melding van vergunningplichtige investeringen. Wel moet er een voorlopige vergunning aanwezig zijn op het moment van melding. Dat staat in de nieuwe uitvoeringsregeling voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) die het ministerie van Economische Zaken heeft gepubliceerd.

De Energie-investeringsaftrek biedt ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan een fiscaal voordeel. Jaarlijks vindt aanpassing van de regeling plaats met het oog op technologische ontwikkelingen.

Nieuwe investeringen waarvoor aftrek mogelijk is zijn warmtewisselaars, energie- of aardgastussenmeters en installaties waarmee vloeibare of gasvormige brandstof wordt gewonnen uit houtachtige of celluloseachtige verbindingen. Ook zijn er nieuwe specificaties voor energieschermen. Die zijn in drie categorieën onderverdeeld: binnenschermen voor lichte stook en zware stook en buitenschermen, met elk eigen eisen voor lichtdichtheid voor uitgaand en binnenkomend licht.

Door de hogere energieprijzen zijn energie-investeringen rendabel bij lagere besparingsnormen. Daarom zijn de eisen voor generieke energie-investeringen verlaagd. Om voor aftrek in aanmerking te komen bij investering in bouwwerken hoeft nog maar 0,3 kuub gas per geïnvesteerde euro bespaard te worden. Dat was in 2006 nog 0,4 kuub. Ook voor generieke investeringen in processen en transportmiddelen is de eis verlaagd.

Bij installaties voor duurzame energie moet voor ten minste 70 procent gebruik worden gemaakt van duurzame energiebronnen. Bij de aanwending van afvalwarmte is de betrokken energie-investering het uitkoppelen van afvalwarmte bij de bron en het primaire transport ervan. Het energieadvies is uitgebreid met een actieplan voor elektromotoren. Indien in een kwalificerende hoogrendementmotor wordt geïnvesteerd, kunnen in het vervolg ook de kosten voor de scan van de elektromotoren in aanmerking worden genomen.

Meer informatie Wijziging van de uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.