Home

Achtergrond

Online bemestingsplan maken

Boeren kunnen online hun bemestingsplan opstellen. Zo blijven de kosten voor het bemestingsplan beheersbaar. Akkerbouwers en veehouders zijn sinds begin 2006 verplicht een Bemestingsplan voor hun bedrijf te maken.

Verschillende bedrijven, bijvoorbeeld DSM AGro en Houtsma bedrijfsadvies, bieden de online mogelijkheid aan. Op de websites kan de agrariër de gewassen, veebezetting en het meststoffengebruik invoeren, waarna hij een overzicht krijgt voor de bemesting op het bedrijf. Vervolgens wordt de verplicht af te voeren mest berekend en ook de plaatsingsruimte voor mest en kunstmest. De begin en eindvoorraden en de reeds aangewende kunstmest zijn in de berekeningen meegenomen.

Naast het bemestingplan kan de boer per perceel het bemestingadvies berekenen. De bodemtoestand, stikstof en zwavel nalevering van mest, gewasresten, groenbemesters zijn meegenomen in deze berekening. Per landbouw activiteit is er een andere rekenmodule die aansluiten op de nieuwe mestwet. De agrariër kan de gegevens opslaan en zo wijzigingen in het bemestingplan direct doorvoeren.

Meer informatie Bemestingsplan DSM Agro
Meer informatie Bemestingsplan 2006

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.