Home

Achtergrond

Nieuwe zaaizaadwet in werking getreden

De nieuwe zaaizaad- en plantgoedwet is gisteren in werking getreden. Hiermee wordt het voor kwekers makkelijker om onrechtmatig gebruik van uitgangsmateriaal tegen te gaan door een civielrechtelijke procedure te beginnen.

Tot nu toe was het aanspannen van een dergelijk procedure alleen voor andere intellectuele eigendomsrechten zoals het octrooi- en auteursrecht in de wet opgenomen. Voor het kwekersrecht kon alleen op grond van een vordering in het Burgerlijk Wetboek een zaak worden begonnen.

Onder de nieuwe regels is er voor de toelating van rassen van landbouw-, tuinbouw- en bosbouwgewassen één instantie van belang: de Raad voor plantenrassen. In de oude situatie waren er vier verschillende loketten voor dergelijke procedures.

Volgens minister Veerman van LNV levert de nieuwe wet tevens een belangrijke bijdrage aan de vereenvoudiging en vermindering van het aantal regels. De wet bestaat uit twee besluiten en twee ministeriële regelingen. Tot gisteren waren dat er nog respectievelijk veertien en dertien.

De wet is al een jaar geleden aangenomen door de Tweede Kamer. Sindsdien zijn de bijbehorende besluiten en regelingen ingevuld. Daarin is ondermeer de duur van het kwekersrecht bepaald. In principe is dit 25 jaar, maar voor bepaalde materialen geldt een termijn van 30 jaar. Dat is onder andere het geval bij de aardappel, aardbei, lelie, esdoorn en iep.

Daarnaast is het zogeheten ‘farmers privilige’ vastgelegd. Dat houdt in dat een boer die door kwekersrecht beschermd materiaal wil gebruiken dat moet melden bij de houder van het recht. Onder de oude regels was dat niet nodig. De melding moet gebeuren voor 15 mei.

Branche-organisatie Plantum NL is tevreden te met de nieuwe wet. Vooral de stroomlijning van de verschillende procedures is volgens Plantum een verbetering.

Lees ook Telers krijgen sneller boete door steviger kwekersrecht
Lees ook Steviger kwekersrecht onder nieuwe Zaaizaad- en Plantgoedwet
Meer informatie Publicatie in het Staatsblad

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.