Home

Achtergrond

Nieuwe stankwet maakt maatwerk mogelijk

Stankregelgeving op maat. Dat is het idee achter de nieuwe stankwet die staatssecretaris van Geel van Milieu heeft ingediend in de Tweede Kamer. Geen ingewikkelde stankregelgeving meer met haar stankcirkels maar een eenvoudiger en flexibeler wet.

Het flexibele zit hem in het feit dat gemeenten binnen vastgestelde marges mogen afwijken van de wettelijke stanknormen. Daarnaast wordt het onderscheid gemaakt tussen concentratie en niet – concentratiegebied en binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom. De grootst mogelijke geurhinder is in een concentratiegebied buiten de bebouwde kom.

Een belangrijke inhoudelijke verandering in de wet is verder het uitdrukken van de normen voor de geurbelasting: geureenheden in plaats van mestvarkeneenheden. Dit is vergelijkbaar met de geluidregelgeving waar de hoogste toegestane geluidsbelasting in decibellen wordt uitgedrukt.

De geurlast wordt uitgedrukt in odour units (ou) per kubieke meter lucht. Het berekenen hiervan gebeurd op basis van geuremissie en afstand tot een geurgevoelig object. De ou gelden enkel als het mogelijk is om geuremissie per dier te bepalen. Als dat niet mogelijk is dan geldt een minimale afstand tot geurgevoelige objecten. Binnen de bebouwde kom is dat 100 meter, erbuiten 50. Gemeenten mogen afwijken tot 50 respectievelijk 25 meter.

Lees ook Nieuwe stankwet tweede kwartaal 2006
Lees ook Van Geel zegt één landelijke stankwet toe
Meer informatie Persbericht van VROM

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.