Home

Achtergrond

Nieuwe Arbeidstijdenwet kent minder regels voor werktijden

De regels voor werktijden worden eenvoudiger. De regels voor overwerk verdwijnen en er komt meer ruimte voor nachtwerk. Verder komt er meer vrijheid voor afspraken tussen wekgevers en werknemers. Dit staat in wetsvoorstellen van minister De Geus waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

De nieuwe arbeidstijdenwet beperkt zich zoveel mogelijk tot regels die nodig zijn voor de bescherming van de veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemer. In de nieuwe wet gaan maar vier regels over de maximum arbeidstijd. Dat zijn er nu nog twaalf. De maximum arbeidstijd per dienst gaat omhoog van 10 naar 12 uur. In een periode van 4 weken mag een werknemer onder de nieuwe wet gemiddeld maximaal 55 uur per week werken en per 16 weken gemiddeld 48 uur. Hierdoor kunnen werkgevers en werknemers de arbeidstijd per dag en per week zelf nader in vullen.

Ook komt er meer ruimte bij nachtarbeid. Een nachtdienst mag niet langer zijn dan 10 uur. Voor werknemers die regelmatig nachtdiensten draaien, mag de werkweek over een periode van 16 weken gemiddeld niet meer dan 40 uur bedragen. Na één of meer nachtdiensten geldt een langere rusttijd. Ook het aantal nachtdiensten blijft beperkt: per 16 weken maximaal 36 diensten. Bij CAO of na een afspraak van de werkgever met de ondernemingsraad mag dit aantal worden verhoogd tot 140 nachtdiensten per jaar.

Op andere punten kent de nieuwe wet, anders dan nu, nog maar één norm. Dit betekent dat het systeem van standaard- en overlegregeling, dat kenmerkend is voor de huidige Arbeidstijdenwet, zal verdwijnen.

Meer informatie Site van het ministerie van SZW

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.