Home

Achtergrond

Moeilijk te zeggen of nieuwe stankwet soepeler is

Het is moeilijk te beoordelen of de stanknormen in het wetsvoorstel van staatssecretaris van Geel (Milieu) voor een nieuwe stankwet strenger of soepeler zijn dan het huidige stankregime. Dit is omdat de ministriële regeling nog niet is gepubliceerd en de rekensystematiek voor odour units (geureenheden) nog niet bekend is.

De oudour units per kubieke meter vervangen de mestvarkeneenheden waarop de huidige stankregelgeving is gebaseerd. De definitieve tekst voor de nieuwe wet zal over enkele weken bekend worden gemaakt. Hij moet de Wet stankemissie en de geldende stankregelgeving in ‘overig’ Nederland gaan vervangen. Het gaat hier om de richtlijn Veehouderij en Stankhinder en de Brochure Veehouderij en Hinderwet.

Er verdwijnen in ieder geval enkele aspecten van de huidige regelgeving in de nieuwe wet. Er is geen categorie – indeling stankgevoelige objecten meer. De cumulatie vervalt, het aspect dat bij het bepalen van de stanknorm de geuremissie uit veehouderijen in de directe omgeving moet worden meegerekend. Tot slot vervalt de mogelijkheid tot opvullen van 50 procent van de milieuwinst in overbelaste situaties. Er mogen dan geen dieren meer bijkomen, ongeacht de diercategorie.

Of de woningen in het buitengebied te maken krijgen met de hoogste of met de laagste stanknormen is nog niet duidelijk. Van Geel wil de hoogste normen laten gelden die nu gelden buiten de concentratiegebieden voor de veehouderij. Gemeenten moeten vervolgens de mogelijkheid krijgen van de norm te kunnen afwijken.

De Tweede Kamer wil juist uitgaan van de laagste normen. Woningen in het buitengebied moeten worden aangemerkt als agrarische woningen. Gemeenten moeten dan de bevoegdheid krijgen waar nodig een strenger regime toe te passen.

Lees ook Nieuwe stankwet maakt maatwerk mogelijk

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.