Home

Achtergrond

Maximale stijging pachtprijs in vijf van de acht regio’s

In de periode 2008-2009 mag de pachtprijs voor los land in 5 van de 8 pachtregio’s maximaal met 25 procent stijgen. In de drie andere regio’s is een geringere stijging voorzien. Dat heeft minister Veerman van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) laten berekenen door het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

Op basis van de bedrijfsuitkomsten zou in de vijf regio’s een nog hogere prijsstijging mogelijk zijn. In het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied van 411 naar 528 euro per hectare (28,5%), in het Oostelijk Weidegebied van 371 naar 523 euro per hectare (41,0%), in de Ijsselmeerpolders van 482 naar 690 euro per hectare (43,2%), in Bouwhoek en Hoogland van 331 naar 491 euro (48,3%) en tot slot de hoogste stijging in het Zuidelijk Weidegebied van 393 naar 635 euro per hectare (61,6%).

De kamer heeft met de minister echter afgesproken dat de prijs in het eerste jaar van de overgang naar een nieuwe prijssystematiek ten hoogste 25 procent mag stijgen. De verhoging komt daardoor wat geleidelijker tot stand. In de Veenkoloniën en het Westelijk weidegebied is een prijsstijging voorzien van slechts ongeveer 10 procent naar respectievelijk 324 euro per hectare en 468 euro per hectare. In het Noordelijk weidegebied een stijging van 23,1 procent naar 443 euro per hectare. Gemiddeld komt de pachtnorm in Nederland uit op 511 euro per hectare. Dat was in de oude berekening 463 euro.

Het LEI heeft nu de opdracht gekregen ook voor tuinland een betrouwbare rekenmethodiek te ontwikkelen. De uitwerking daarvan zou waarschijnlijk begin 2007 afgerond zijn. Moeilijkheid hierbij is dat de bedrijfsuitkomsten voor de tuinbouwbedrijven veel sterker te fluctueren dan voor de akkerbouw of de melkveehouderij. Het aantal tuinbouwbedrijven dat per pachtnormgebied in het Bedrijven-Informatienet van het LEI is opgenomen is soms ook te beperkt voor betrouwbare berekeningen aansluitend bij de regio-indeling. Veerman kan de Tweede Kamer daarom nog geen betrouwbare rekenmethodiek voor tuinland presenteren.

Lees ook Nieuwe berekenmethodiek pacht door kamer geaccepteerd
Lees ook Nieuwe pachtnormen geleidelijk ingevoerd
Meer informatie Voortgang nieuw Pachtnormenbesluit
Meer informatie Studiemiddag Nieuwe Pachtwet

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.