Home

Achtergrond

Loonsverhoging van 1,5 procent

Er is een nieuwe CAO Open Teelten vastgesteld. Werkgeversorganisaties en vakbonden zijn het eens geworden over een loonsverhoging van 1,5 procent per 1 januari 2006. De nieuwe arbeidsovereenkomst geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2005 tot en met 30 juni 2006.

De 37.000 vaste medewerkers en 83.000 seizoenswerkers in de sector zien bovendien het scholingsfonds Stosas met ingang van 1 januari 2006 weer terugkomen in de CAO. Deze is vastgesteld op 0,1 procent van het bruto – loon. Het vakantiebonnensysteem is afgeschaft. Het is nog niet bekend hoe dit te compenseren valt met de mensen die nog gebruik willen maken van hun rechten. Verder is 5 mei niet langer een doorbetaalde vrije dag.

Voor de aanvulling in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid en de nieuwe pensioenregelingen sluit de CAO aan bij de afspraken die de sociale partners in de glastuinbouw vorig jaar overeenkwamen. Verder is afgesproken bij de volgende CAO – onderhandelingen een poging te doen te komen tot één loongebouw voor alle open teelten. De CAO glastuinbouw moet ook hier gezien worden als leidraad.

Meer informatie CAO glastuinbouw
Meer informatie Brief aan vakbondleden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.