Home

Achtergrond

Landbouwnormen 2006 vastgesteld

Tijdens de afsluitende plenaire vergadering te Utrecht van 7 december 2006 zijn de landbouwnormen 2006 vastgesteld. De Belastingdienst heeft hiervoor onderhandeld met het landbouwbedrijfsleven.

Aan het overleg is deelgenomen door de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus VLB, Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland, Tuinbouw Accountants Administratie Kantoren (TAAK) en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB).

Het resultaat is dat nu voor het vijftiende jaar voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden in de akkerbouw, veehouderij en tuinbouw normbedragen zijn vastgesteld.

De tekst van de landbouwnormen wordt door middel van een brief met bijlage bekendgemaakt. Met ingang van het belastingjaar 2005 wordt geen papieren versie meer opgemaakt en toegezonden. De tekst van de landbouwnormen 2006 is vanaf begin januari 2007 te raadplegen via internet op www.belastingdienst.nl.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.