Home

Achtergrond

Herverkaveling op eigen initiatief werkt sneller

Het eigen initiatief van ondernemers is het belangrijkste voor een snellere ruilverkaveling. Dat is de conclusie van het rapport “Ruilen op maat’. Dit levert volgens de schrijvers namelijk het beste resultaat op en leidt tot de snelst mogelijke uitvoering. Mede omdat elke regio eigen kenmerken heeft en maatwerk en samenwerking met betrokkenen belangrijk is.

LTO Nederland heeft het rapport samen met de Dienst Landelijk Gebied en Kadaster opgesteld. Ze noemen hierin naast het eigen initiatief nog een aantal aandachtspunten voor een snellere ruil van kavels. Belangrijk is de bedrijfsstructuur te verbeteren waardoor efficiënter kan worden gewerkt. Hierdoor daalt ook de kostprijs.

Een uitvoeringsplan met een uitgewerkt stappenplan kan de uitvoering ook flink versnellen. Daarnaast is het volgens de onderzoekers handig als de provincie reservepercelen heeft in de vorm van een zogenaamde grondpot. Bij ruiling van grond is namelijk behoefte aan een voorraad grond. Alleen dan kan tegemoet worden gekomen aan de wensen van partijen die extra gronden willen boven de door hen ingebrachte gronden.

In het rapport wordt overigens alleen kavelruil besproken met landbouwdoelen, de zogenaamde sectorale herverkaveling. Integratie van andere doelen is niet uitgesloten, maar dat gaat volgens de onderzoekers ten koste van de snelheid.

De eigen bijdrage voor de proceskosten van planvorming en uitvoering verschilt per provincie, maar gemiddeld gaat het om 200 euro per hectare. De bijdrage is ongeacht de benodigde inzet.

Er zijn drie fasen in het proces van ruilverkaveling. De eerste fase is de initiatieffase. Ondernemers moeten aangeven dat ze ruilverkaveling willen. Hierna moet de provincie worden gevraagd om technische en inhoudelijke ondersteuning te verlenen.

In de tweede fase moet het plan door Gedeputeerde Staten worden goedgekeurd en gebeurd het vaststellen van de status van de herverkavelingscommissie. Als derde en laatste fase volgt de uitvoeringsfase.

Ondernemers moeten zelf aangeven of ze gaan voor vrijwillige kavelruil of voor het verplichte proces van wettelijke herverkaveling. Kavelruil en ruilverkaveling zijn de enige twee ruilinstrumenten die er in de huidige landinrichtingswet zijn.

Meer informatieRapport van LTO

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.