Home

Achtergrond

Geen bestemmingswijziging voor grond waar na jaren een woning wordt gebouwd

Een agrariër kocht in 1982 een kavel met een bouwblok voor een woning. Voor dat gedeelte van het perceel betaalde hij ook meer dan voor de resterende cultuurgrond. In 1998 bouwt de agrariër een bedrijfswoning. De inspecteur merkt de waardestijging aan als bestemmingswijziging en belast deze. Onterecht oordeelde eerder al de Hoge Raad, die de zaak verwees naar het Gerechtshof Amsterdam.

De Hoge Raad had eerder bepaald, dat het perceel door de bouw onttrokken wordt aan het gebruik ten behoeve van de landbouw in eigenlijke zin. Dat houdt in dat die grond voortaan niet meer in het kader van de uitoefening van de landbouw zal worden aangewend. Dat het een bedrijfswoning is dienstbaar aan het bedrijf doet hier niets aan af.

Het perceel was echter in 1982 gekocht voor een hoger bedrag dan de agrarische waarde en toen had de grond al de bestemming “woning”. De waardestijging die dus is ontstaan is niet het gevolg van een bestemmingswijziging, zo oordeelt het Hof. Dat de het perceel tussen 1982 en 1998 feitelijk beplant is geweest en in het bedrijf werd gebruikt doet hier niets aan af. Dit was alleen om verwildering te voorkomen. De ontstane waardestijging is dus geen winst en dus ook niet belast voor de inkomstenbelasting.

Meer informatie Uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.