Home

Achtergrond

Formulieren 50 procent vrijstellingsregeling dierrechten beschikbaar

De aanvraagformulieren voor de 50 procent vrijstellingsregeling bij aankoop van dierrechten zijn vanaf 24 februari te downloaden van de site van het LNV – Loket. Aan bedrijven die zich al eerder hebben aangemeld is het formulier op 23 februari toegestuurd. De aanvraag moet tussen 1 maart en 30 april 2006 worden ingediend.

Dienst Regelingen onderscheid drie periodes bij de vrijstellingsregeling. De eerste periode loopt van 13 april tot de datum waarop de aanvraag is goedgekeurd. In deze periode mag het productierecht niet verkleind zijn. Indien dat wel het geval is, moet deze verkleining ongedaan worden gemaakt door de rechten opnieuw te verwerven.

Daarna volgt de periode van goedkeuring van de aanvraag tot aan de werkelijke realisatie van de uitbreiding en levering aan de verbrandingscentrale. Hier is het saldo van aankopen en verkopen van fosfaat bepalend.

Als de aanvraag is goedgekeurd mogen de extra rechten gelijk worden gebruikt. Een gedeelte van de rechten kan eerst worden geleased, als het maar terug in eigen gebruik is voordat het realisatieformulier is ingestuurd. Een veehouder kan dus de volledige uitbreidingsmogelijkheid benutten, ook indien hij nog niet kan mestverwerken of verbranden, door de rechten tijdelijk te leasen.

De derde periode is het tijdvlak vanaf de realisatie van de uitbreiding en de daadwerkelijke mestverwerking of mestverbranding. Iedere verkleining in de productierechten leidt hierbij tot een evenredige verkleining in de ontheffing.

Pluimveehouders die onder het collectief van Duurzame Energieproductie Pluimveehouderij vallen hebben met Dienst Regelingen afgesproken dat ze niet het hele aanvraagformulier hoeven in te vullen. Ze zullen een aantal vragen rechtstreeks beantwoorden. De pluimveehouder blijft wel verantwoordelijk voor de aanvraag.

Lees ook Veel belangstelling ontheffing productierechten
Lees ook Ontheffing aankoop dierrechten bij mestverwerking

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.