Home

Achtergrond

Extra subsidie voor natuurboer

Boeren die van 2000 – 2002 aan agrarisch natuurbeheer deden, en te maken hadden met een lagere productie dan daarvoor kunnen aanspraak maken op extra subsidie. Dat bevestigt minister Veerman van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit middels een brief aan de Tweede Kamer.

De bewuste agrariërs kunnen tot 15 mei 2006 een verzoek indienen bij Dienst Regelingen voor berekening van het subsidiebedrag waar ze recht op hebben.

De inkomensteun wordt berekend op basis van de kalenderjaren die niet beïnvloed zijn door de landbouw - milieuverbintenissen. Dat gaat in de meeste gevallen om de periode 1997 – 1999. De toeslag wordt gebaseerd op alle hectaren die in de alternatieve referentieperiode recht gaven op rechtstreekse milieubetalingen. De betaling zal uiterlijk in het tweede kwartaal van 2007 plaatsvinden.

De brief van Veerman is een reactie op een brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hierin werd de veronderstelling geuit dat landbouwers die zich in 2000 hadden ingeschreven voor SAN geen toeslagrechten hebben opgebouwd en dus in een nadeliger positie verkeren dan bedrijven die in 2006 starten met een SAN - pakket.

Lees ook Bedrijftoeslag gaat niet altijd samen met natuurbeheer paketten
Meer informatie Brief Veerman

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.