Home

Achtergrond

Eigen vermogen niet van belang bij uitkering sneeuwslachtoffers

De omvang van het eigen vermogen staat een uitkering volgens het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) aan landbouwers die zijn getroffen door sneeuwschade in november 2005 niet in de weg. Het vermogen heeft wel invloed op de vorm waarin de uitkering wordt verstrekt.

Boven de vermogensgrens (162.641 euro) is dat een rentedragende lening, er beneden een renteloze. Slechts een klein percentage van de landbouwers zal volgens de ministeries van Sociale Zaken en Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit een beroep doen op het Bbz. Het gaat hier om drie of vier procent.

Na overleg met verschillende betrokken partijen (boomtelers, banken en gemeenten) bleek dat het merendeel van de bedrijven slechts voor een klein deel van de gewassen getroffen is door sneeuwschade.

Het Bbz is een onderdeel van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Zij ondersteunt ondernemers of vrije beroepsbeoefenaren die –door welke oorzaak dan ook- tijdelijk in financiële problemen zijn geraakt of dreigen te raken. Voorwaarde is dat het bedrijf of beroep in principe levensvatbaar is en dat de ondernemer het wil voortzetten. Een aanvraag hiervoor moet bij de gemeentelijke sociale dienst worden ingediend.

Lees ook Geen vergoeding sneeuwschade
Meer informatie Brief Veerman

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.