Home

Achtergrond

Direct in beroep tegen trage besluitvorming

Een belanghebbende zoals een boer of een milieuorganisatie moet direct in beroep kunnen gaan bij de rechter als een bestuursorgaan niet tijdig beslist. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Donner van Justitie. Hij wil daarmee een doeltreffender rechtsmiddel creëren tegen te trage besluitvorming.

Het bestuurorgaan moet wel eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld. Het is niet de bedoeling dat het bestuur met de procedure wordt overvallen. De rechter kan het beroep zonder zitting afdoen. Hij moet volgens het wetsvoorstel binnen acht weken uitspraak doen. Dan heeft het bestuursorgaan nog twee weken om een beslissing te nemen alvorens een dwangsom kan worden opgelegd. Daarvoor moet een verzoek bij de voorzieningenrechter worden gelegd.

Voor het realiseren van het wetsvoorstel zijn ook organisatorische maatregelen nodig. Bijvoorbeeld door sommige nog nader te bepalen vergunningen na het verstrijken van de beslistermijn automatisch te verlenen.

De verwachting is dat na het ingaan van de wet er veel beroepen bij de rechter zullen binnenkomen. Extra capaciteit voor de afhandeling hiervan zou daarvoor nodig kunnen zijn. De kosten daarvoor liggen bij de bestuurlijke organen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.