Home

Achtergrond 186 x bekeken

Data openstelling kostenvergoedingsregeling en overgangsregeling MEP

Aanvragen voor de eenmalige kostenvergoeding MEP kunnen vanaf 15 december 2006 en voor 1 februari 2007 worden ingediend bij de uitvoeringsorganisatie Senter Novem in Zwolle. Aanvragen voor de overgangsregeling MEP kunnen worden ingediend vanaf 19 december 2006. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken bekend gemaakt.

De zogenaamde Beleidsregels kostenvergoeding subsidie milieukwaliteit electriciteitsproductie 2006 en de overgangsregeling MEP (de Subsidieregeling opwekken duurzame elektriciteit in vergistingsinstallaties) zijn in de Staatscourant gepubliceerd en dus officieel van kracht. Beide instrumenten zijn aan de Tweede Kamer toegezegd nadat de MEP-regeling, als gevolg van het bereiken van de doelstelling op 18 augustus 2006, voor nieuwe projecten op nul is gezet.

De kostenvergoedingsregeling is bedoeld om die kosten te vergoeden die ondernemers al hebben gemaakt voor de aanvraag van een MEP-subsidie. De overgangsregeling richt zich vooral op kleine agrarische bedrijven met vergevorderde investeringsplannen in vergistingsinstallaties. De aanvrager moet wel al voor 18 augustus de benodigde vergunningen hebben aangevraagd en de vergistingsinstallatie moet een nominaal ingesteld vermogen hebben van minder dan 2 MW.

Het totale budget voor de regeling is 270 miljoen euro. De toekenning van dit budget gebeurd op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Indien alle vragen die op één dag zijn ontvangen ertoe leiden dat het budget wordt overschreden stelt de minister de volgorde van deze aanvragen vast door middel van loting.

Meer informatie MEP-regelingen op site Senter Novem
Meer informatie Bekendmaking in Staatscourant
Meer informatie Ontwerpregeling houdende de vaststelling van een subsidieplafond voor de stimulering van de milieukwaliteit van de electriciteitsproductie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.