Home

Achtergrond

Correcties openingsbalans in later jaar toegestaan

Een onjuiste openingsbalans kan in een later jaar door toepassing van de foutenleer hersteld worden. Dat heeft de Rechtbank van Breda bepaald. De correcties moeten wel goed onderbouwd kunnen worden.

Een varkenshouder bracht in 1997 zijn bedrijf in een Besloten Vennootschap (BV) in. Het vastgoed bracht hij over naar zijn privé-vermogen en verhuurde hij aan de BV. Over het jaar 2001 rekende de boer het vastgoed echter tot het vermogen van zijn resultaat uit overige werkzaamheden. Voor dat jaar berekende hij een negatief resultaat.

De aangifte voor de inkomstenbelasting deed de varkenshouder elektronisch en daarbij voegde hij geen jaarstukken van het resultaat toe. Voor de jaren 2002 en 2003 was dat wel mogelijk. Hij baseerde de waardering voor de grond en de opstallen op een taxatierapport van Makelaars van augustus 2002.

De inspecteur van de Belastingdienst had de aangifte voor 2001 gevolgd, maar op de aangiften voor 2002 en 2003 had hij op basis van een lagere inbrengwaarde van de opstallen in het resultaatvermogen lagere afschrijvingen in aanmerking genomen en het box 1 inkomen gecorrigeerd. De inspecteur baseerde zich hierbij op een taxatierapport van de Belastingdienst van april 2006.

Het aanbrengen van correcties door de inspecteur is volgens de Rechtbank op grond van de foutenleer toegestaan. Ze acht een lagere inbrengwaarde van de opstellen echter niet aangetoond. De Rechtbank meent dat beide taxatierapporten manco’s bevatten. De één heeft een onjuiste peildatum en de ander is onvoldoende gespecificeerd en gaat niet uit van de complexwaarde.

Het gaat hier dus eigenlijk om een verschillende waardering van de grond. Op de grond kan echter niet worden afgeschreven en dat heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag. Aan de stelling van de varkenshouder dat een lagere waardering van de grond moet leiden tot een hogere waardering van de opstallen gaat de Rechtbank voorbij. Dit omdat hier niks over is gesteld in de deskundigenrapporten, de stelling niet is onderbouwt en ook niet aannemelijk is gemaakt. Het beroep van de varkenshouder is gegrond verklaard.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Rechtbank van Breda

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.