Home

Achtergrond

Bij ontbreken vastgesteld plan geen vrijstelling overdrachtsbelasting mogelijk

Een boer kan geen beroep doen op vrijstelling van overdrachtsbelasting bij verkoop van zijn woning en grond aan de gemeente als er alleen maar een contourennota en een masterplan is. Dat is namelijk voorgenomen beleid en geen vastgesteld plan en valt dus niet onder de Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting hervestiging landbouwbedrijven. Dat heeft het Gerechtshof van Leeuwarden bepaald.

Een boer verkocht in 2002 zijn veehouderijbedrijf met bijbehorende percelen aan de gemeente. De gronden waren volgens het zogenoemde masterplan en de contourennota bestemd voor woningbouw en/of industrie. In 2003 kocht de agrariër een woonhuis met bijbehorende bedrijfsgebouwen en cultuurgrond. Zijn notaris deed hierbij een beroep op de vrijstelling van overdrachtsbelasting in verband met hervestiging als gevolg van overheidshandelen.

Het masterplan en de contourennota overlegde de notaris ter onderbouwing van zijn aanvraag. Hij stelde dat deze plannen weliswaar geen wettelijke status hadden voor de geclaimde vrijstelling, maar dat er geen vastgestelde streek- of bestemmingsplannen waren in de zin van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De inspecteur van de belastingdienst en ook het Gerechtshof van Leeuwarden volgden de notaris niet in zijn oordeel. Volgens hen is vrijstelling van overdrachtsbelasting hier niet van toepassing. Voorgenomen beleid is volgens de wet namelijk niet hetzelfde als een vastgesteld plan en valt dus niet onder de Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting. De omstandigheid dat het mogelijk was het masterplan om te bouwen naar een streekplan doet hier niet aan af.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Gerechtshof van Leeuwarden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.