Home

Achtergrond 231 x bekeken

Beste inkomens land- en tuinbouw sinds jaren

Voor de land – en tuinbouw is 2006 een erg goed jaar gebleken. Het zijn zelfs de beste resultaten sinds jaren. De meeste opbrengsten liggen als gevolg van kleinere oogsten en gunstige ontwikkelingen op de afzetmarkt boven die van 2005. Dat blijkt uit de jaarlijkse inkomensramingen van het LEI.

De opbrengstprijzen zijn volgens de berekeningen gemiddeld met 7 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. De totale productiekosten stegen met 4,5 procent minder dan in 2005. Dit ondanks het feit dat de prijzen van veevoer, energie en kunstmest sterker stegen dan de inflatie.

Het inkomen stijgt in alle takken van de land- en tuinbouw met uitzondering van de vleeskuikenhouderij. In deze sector zijn de gemiddelde inkomens in 2006 negatief. Vooral in de eerste helft van het jaar waren de prijzen hier erg laag. Voor de leghenhouders is 2006 een jaar van herstel geweest na enkele teleurstellende jaren. De vermogensverliezen in voorgaande jaren kunnen met het inkomen van dit jaar echter nog niet worden gecompenseerd.

De stijging van de veevoederprijzen met bijna 4 procent wordt in de intensieve veehouderij gecompenseerd door hogere opbrengstprijzen. Voor melkveehouders gaat het inkomen omlaag doordat de veeprijzen niet zijn gestegen. Hogere Europese premies compenseren dit echter. Hierdoor blijft het inkomen van 2006 boven dat van 2005.

Vleesveehouders en schapenhouders zien weinig verandering in de bedrijfsresultaten. Al zorgt de blauwtongziekte voor een druk op de prijzen de laatste maanden. In de varkenshouderij zijn de prijzen gestegen. Die liggen al drie jaar op een hoog niveau. De hogere voerkosten hebben hier weinig invloed op.

Akkerbouwers hebben dit jaar te maken met hogere opbrengstprijzen, maar door de verschillende oogsten als gevolg van de weersomstandigheden zijn de inkomensverschillen tussen bedrijven dit jaar extra groot. Voor de tuinbouw in de open grond is er een vrij gunstige inkomensontwikkeling. In ieder geval voor de groente-, fruit- en bloembollentelers. Boomkwekers moeten genoegen nemen met een gelijkblijvend inkomen.

Hogere opbrengstprijzen voor de meeste gewassen zorgen er in de glastuinbouw voor dat de rentabiliteit van glastuinbedrijven toeneemt. Dit ondanks de verdere stijging van gas- en elektriciteitsprijzen. Er is wel altijd sprake van een grote variatie in inkomens in deze sector door uiteenlopende prijsontwikkelingen per gewas, verschillende gasprijscontracten en het al dan niet zelf produceren van elektriciteit.

Meer informatie Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 2006

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.