Home

Achtergrond

Besluit landbouw milieubeheer 6 december 2006 in werking getreden

Het Besluit landbouw milieubeheer is op 6 december 2006 inwerking getreden. Hiermee komt het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer en het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer te vervallen.

Het Besluit landbouw heft onder andere de milieuvergunningplicht in beginsel op voor:Veehouderijbedrijven met 50 of minder mestvarkeneenheden. Veehouderijbedrijven met 200 (of minder) stuks melkrundvee met bijbehorend vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar en vrouwelijk vleesvee ouder dan 2 jaar met bijbehorend vrouwelijk jongvee. Voorwaarde hierbij is dat het vee op een met melkvee vergelijkbare manier wordt gehouden voor de vleesproductie en het voortbrengen en zogen van kalveren.

Ook heft het Besluit landbouw de vergunninplicht op voor paardenhouderijen met 50 of minder paarden (of pony's). Bedrijven waar 50 of minder geiten worden gehouden en bedrijven waar 50 of minder landbouwhuisdieren worden gehouden. Hieronder valt ook een bedrijf wat alleen jongvee opfokt.

Concreet betekent dit dat met de in werking treding van het Besluit Landbouw bedrijven welke onder de entreevoorwaarden vallen de milieuvergunningplicht vervalt. Dit geldt ook voor de aanvragen voor een milieuvergunning. De aanvraag voor een milieuvergunning wordt aangemerkt als een melding in de zin van het Besluit Landbouw. In het Besluit is bepaald dat bepaalde vergunningvoorschriften nog drie jaar blijven gelden. Daarna vervallen de voorschriften, tenzij een gemeente binnen die periode de "nadere eisen" heeft vernieuwd.

ing. M. van Beers (Hendrix UTD)

Lees ook Intensieve veehouderij wordt ook onder het besluit landbouw gebracht
Lees ook Nieuw Besluit landbouw milieubeheer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.