Home

Achtergrond

Belastingdienst hoeft strategie niet bekend te maken

De Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) laat de Belastingdienst toe haar strategie voor het aanslaan van emigrerende boeren geheim te houden. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.

Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau Uden had ontdekt dat de Belastingdienst gebruik maakt van de zogeheten ‘handreiking emigrerende agrariërs’. Belastingambtenaren weten zo waar ze op moeten letten als ze een aanslag sturen naar een emigrerende boer. Volgens het adviesbureau maakt de belastingdienst het de emigrerende boer echter veel te moeilijk.

Om haar klanten zo goed mogelijk te helpen had het Udens bureau daarom om volledige inzage in de handreiking gevraagd. De staatssecretaris van Financiën weigerde echter de belangrijkste helft van de handreiking openbaar te maken. Vervolgens stapte het adviesbureau naar de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om op basis van de Wob de hele wet op te eisen.

De afdeling stelde vast dat alle passages die betrekking hebben op de controlestrategie die belastinginspecteurs volgen om emigrerende boeren aan te slaan geheim mogen blijven. Reden daarvoor is dat die kennis er toe kan leiden dat belastingplichtigen hun gedrag erop gaan afstemmen en de inning van belasting zo wordt bemoeilijkt.

Het belang van openbaarmaking van de passages weegt niet op tegen de economische of financiële belangen van de Staat en tegen de belangen bij inspectie, controle en toezicht als bedoeld in de Wob. Volgens de raad van State is de handreiking speciaal ontwikkeld met het oog op boeren die een Nederlandse onderneming staken en belastingheffing over de stakingswinst proberen te voorkomen.

Dat doen de emigrerende agrariërs bijvoorbeeld door de onderneming voorafgaand aan de staking van de werkzaamheden in Nederland onder te brengen in een Besloten Vennootschap. Hierna verkoopt de BV de onderneming aan een derde en de verkoopopbrengst wordt vervolgens gebruikt voor de aankoop van een boerenbedrijf in het buitenland.

De handreiking moet de medewerkers van de Belastingdienst inzicht geven in dit soort fiscale constructies ten behoeve van daarmee samenhangende aangiften voor inkomsten – en vennootschapsbelasting. Tot slot heeft de handreiking geen formele status en valt die dus niet onder de Algemene wet bestuursrecht en hoeft die dus niet bekend gemaakt te worden.

Meer informatie Volledige jurisprudentie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.