Home

Achtergrond 504 x bekeken

Bedrijfsmatige exploitatie noodzakelijk voor cultuurgrondvrijstelling

De enkele omstandigheid dat op een perceel grond schapen aanwezig zijn, is onvoldoende om een bedrijfsmatige exploitatie van de grond aan te nemen. Er is dan dus ook geen cultuurgrondvrijstelling mogelijk. Dat heeft de Rechtbank van Haarlem bepaald.

Een woningbezitster heeft naast haar woning ook een perceel grond van ongeveer 8030 vierkante meter. 7000 vierkante meter gaf ze in bruikleen aan haar vader, die agrariër is. Dat deed ze om niet en daarvan is een overeenkomst opgesteld. In 2003 stelde de heffingsambtenaar van de gemeente Waterland de WOZ waarde van de woning vast. Die was volgens de vrouw echter veel te hoog vastgesteld en daarom ging ze in hoger beroep bij de Rechtbank.

Bij het bepalen van de WOZ-waarde moet volgens de vrouw ook het perceel grond betrokken worden. Hierop is volgens haar de cultuurgrondvrijstelling van toepassing. Volgens de wet WOZ wordt bij de bepaling van de waarde buiten aanmerking gelaten de waarde ten behoeve van land- of bosbouw bedrijfsmatig gebruikte cultuurgrond, voorzover die niet de ondergrond van gebouwde eigendommen beoogd.

Van een bedrijfsmatige exploitatie is sprake als met behulp van kapitaal en arbeid en door deelname aan het economisch verkeer voordeel wordt beoogd. Volgens de Rechtbank heeft de boerendochter die echter niet aannemelijk kunnen maken. De aanwezigheid van schapen alleen is daarvoor niet voldoende bewijs.

De Rechtbank volgt de waardering van de heffingsambtenaar. Die heeft daarvoor een vergelijking toegepast met een vijftal vergelijkingsobjecten. Binnen, maar ook buiten de plaats waar de woning staat. Het is namelijk niet zo dat een vergelijkingsobject in dezelfde plaats moet staan zoals de woningbezitster meende. Dat er sprake is van een waardestijging van 800 procent ten opzichte van het vaststellen van de vorige WOZ-waarde acht de Rechtbank hier niet van toepassing.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Rechtbank van Haarlem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.